โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานในสำนักงาน


ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2560 16:58:34     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 244

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานในสำนักงาน เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสำนักงาน และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อการประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน ได้แก่

  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  • อุปกรณ์สำนักงานประเภทอำนวยความสะดวก
  • คอมพิวเตอร์
  • เครื่องพิมพ์ (Printer)
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • การใช้ลิฟท์

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะ สถานที่ฝึกอบรม ชั้น 1 เพื่อลดพลังงานจากการใช้ลิฟท์

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
31

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
42

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
53

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม "ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้"

10/9/2561 16:34:54
35

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

4/9/2561 19:21:09
58

ขอเชิญร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดครั้งใหญ่ สำนักงานอธิการบดี

3/9/2561 22:05:09
49

ศูนย์กิจการนักศึกษา และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข กำหนดจัดกิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมัก – ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชและเศษอาหาร ภายใต้โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

21/8/2561 10:53:43
36

กรีนออฟฟิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญทุกท่านร่วม "โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน" กิจกรรม ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษพืช

2/7/2561 17:04:24
90

Green Office สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว

20/6/2561 16:59:08
137

สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว

13/6/2561 18:56:56
84