โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานในสำนักงาน


ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2560 16:58:34     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 269

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานในสำนักงาน เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสำนักงาน และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อการประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน ได้แก่

  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  • อุปกรณ์สำนักงานประเภทอำนวยความสะดวก
  • คอมพิวเตอร์
  • เครื่องพิมพ์ (Printer)
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • การใช้ลิฟท์

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะ สถานที่ฝึกอบรม ชั้น 1 เพื่อลดพลังงานจากการใช้ลิฟท์

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

29/3/2562 11:04:00
10

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน

29/3/2562 11:02:43
6

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาคารอำนวย ยศสุข

27/3/2562 10:14:28
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

27/3/2562 10:14:05
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

27/3/2562 10:13:34
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 3 การใช้ทรัพยการและพลังงาน

27/3/2562 10:13:15
8

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 4 การจัดการของเสีย

27/3/2562 10:12:58
5

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
75

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
90

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
107