กิจกรรม "เคาะประตูสู่การประหยัดพลังงาน สนอ."


ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2560 16:58:56     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 259

คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม "เคาะประตูสู่การประหยัดพลังงาน สนอ." เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำนักงานสีเขียวและตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. พร้อมมอบป้ายนโยบาย และติดสติดเกอร์การประหยัดพลังงาน ไปยังหน่วยงานในกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีที่ขอรับการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) อาคารสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) และอาคารอิงคศรีกสิการ

ในการนี้ มีหน่วยงานจากภายนอกสำนักงานอธิการบดี ได้รับรู้รับทราบความมุ่งมั่นสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดี อีกด้วย (คณะวิทยาศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ)

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

29/3/2562 11:04:00
10

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน

29/3/2562 11:02:43
6

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาคารอำนวย ยศสุข

27/3/2562 10:14:28
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

27/3/2562 10:14:05
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

27/3/2562 10:13:34
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 3 การใช้ทรัพยการและพลังงาน

27/3/2562 10:13:15
8

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 4 การจัดการของเสีย

27/3/2562 10:12:58
5

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
76

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
90

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
107