มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2561 16:39:22     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 107

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม “MJU Car Free Day 2018 : ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้” ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมปั่นจักรยานนำขบวน จากลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี และปั่นตามเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการประมง ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

29/3/2562 11:04:00
10

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน

29/3/2562 11:02:43
6

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาคารอำนวย ยศสุข

27/3/2562 10:14:28
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

27/3/2562 10:14:05
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

27/3/2562 10:13:34
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 3 การใช้ทรัพยการและพลังงาน

27/3/2562 10:13:15
8

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 4 การจัดการของเสีย

27/3/2562 10:12:58
5

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
76

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
91

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
108