มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2561 16:39:22     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 53

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม “MJU Car Free Day 2018 : ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้” ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมปั่นจักรยานนำขบวน จากลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี และปั่นตามเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการประมง ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
32

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
43

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
54

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม "ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้"

10/9/2561 16:34:54
35

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

4/9/2561 19:21:09
59

ขอเชิญร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดครั้งใหญ่ สำนักงานอธิการบดี

3/9/2561 22:05:09
50

ศูนย์กิจการนักศึกษา และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข กำหนดจัดกิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมัก – ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชและเศษอาหาร ภายใต้โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

21/8/2561 10:53:43
36

กรีนออฟฟิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญทุกท่านร่วม "โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน" กิจกรรม ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษพืช

2/7/2561 17:04:24
90

Green Office สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว

20/6/2561 16:59:08
137

สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว

13/6/2561 18:56:56
84