สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 20/6/2560 10:29:27     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  1. คุณนรินทร์เดช น้ำทิพย์    จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. คุณวงวรรณ เทพอาจ       จากเทศบาลปัว จังหวัดน่าน
  3. คุณดิฐ เลฃะกุล             จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 2
  4. คุณกิตติภูมิ พุ่มแดง        จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. คุณไพรัตน์ สมศรีรื่น        จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้รับชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานอธิการบดี สัมภาษณ์บุคลากร เยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
31

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
42

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
53

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม "ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้"

10/9/2561 16:34:54
35

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

4/9/2561 19:21:09
58

ขอเชิญร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดครั้งใหญ่ สำนักงานอธิการบดี

3/9/2561 22:05:09
50

ศูนย์กิจการนักศึกษา และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข กำหนดจัดกิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมัก – ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชและเศษอาหาร ภายใต้โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

21/8/2561 10:53:43
36

กรีนออฟฟิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญทุกท่านร่วม "โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน" กิจกรรม ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษพืช

2/7/2561 17:04:24
90

Green Office สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว

20/6/2561 16:59:08
137

สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว

13/6/2561 18:56:56
84