สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 20/6/2560 10:29:27     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสีเขียว     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 377

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  1. คุณนรินทร์เดช น้ำทิพย์    จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. คุณวงวรรณ เทพอาจ       จากเทศบาลปัว จังหวัดน่าน
  3. คุณดิฐ เลฃะกุล             จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 2
  4. คุณกิตติภูมิ พุ่มแดง        จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. คุณไพรัตน์ สมศรีรื่น        จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้รับชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานอธิการบดี สัมภาษณ์บุคลากร เยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

29/3/2562 11:04:00
10

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน

29/3/2562 11:02:43
6

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาคารอำนวย ยศสุข

27/3/2562 10:14:28
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

27/3/2562 10:14:05
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

27/3/2562 10:13:34
5

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 3 การใช้ทรัพยการและพลังงาน

27/3/2562 10:13:15
8

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี หมวด 4 การจัดการของเสีย

27/3/2562 10:12:58
5

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 5/2561

26/9/2561 13:09:21
75

ขอเชิญนักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo GO GREEN ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

21/9/2561 16:41:50
90

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้

12/9/2561 16:39:22
107